Hoe kunnen we dan toch tot eenheid komen?

In deze zinderende dagen vol sociaal bewustzijn wil ik jullie alvast de allerbeste wensen geven voor het nieuwe jaar met de volgende uitnodiging:

‘Ga je eigen heiligdom binnen en ontdek meer kleur, vorm en ruimte’

Hoe je leven er ook op dit moment uitziet, uiteindelijk kunnen we nooit geheel voorspellen wat er op ons pad komt. 

Dat geeft aan de ene kant onzekerheid, maar biedt ook de kans ons werkelijk weer ten diepste te openen dat er zich ook mogelijkheden tot ontwikkeling en meer verbinding. Het mooie is dat dit proces zich tot aan ons sterven zich voordoet. 

Ons lichaam zal zich op basis van deze ongrijpbare mogelijkheden samentrekken en zich proberen te wapenen, daar waar onze geest verheugt uitkijkt naar nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen en ons hart zich opent om toe te laten. 

3 lagen van bewustzijn waarop zich een andersoortige fysieke reactie voordoet. Het blijft een uitdaging om onszelf in eenheid te ervaren.

Hoe kunnen we dan toch tot eenheid komen? 

Voor eenheid hebben we als het ware een omvattend bewustzijn nodig waarin deze tegengestelde bewegingen kunnen plaatsvinden. Het helpt als je je voorstelt dat je energieveld groter is dan je fysieke lichaam. Zoals je ook in het plaatje van Da Vinci kunt zien, waarin een mens met uitgestrekte armen en benen omringt wordt door een grote cirkel. Dat beeld kan je helpen om vanuit een ruimer perspectief je eigen verschillende reacties en ervaringen te bevatten. 

Alle goeds gewenst voor het nieuwe jaar.

Hartelijke groet,

Inge

Recent Posts

Leave a Comment