Klachtenprocedure

Wanneer je als cursist een klacht hebt, neem je allereerst contact op met de docent waar je je opleiding volgt. Mocht je er samen niet uitkomen, dan kun je een klacht indienen bij de ISSP-Klachtencommissie. Op dit moment (januari 2022) zijn externe leden van de klachtencommissie:

  • Janneke Doeksen
         Biografisch coach en gepensioneerd leidinggevende HR Olmenes
  • Peter Hoekstra
        Advocaat, werkzaam bij Plas &Bossinade in Groningen, gespecialiseerd in internationaal recht.

Wanneer dit niet tot een bevredigend resultaat leidt, kun je gebruik maken van de beroepsmogelijkheid bij Quasir Klachtenregeling  . Er is een abonnement afgesloten voor deel A. Telefoonnummer klachtenfunctionaris:
06-48 44 55 38, e-mail: [email protected]

Meer info:

Gedragscode-Klachtenreglement 2022