1555316_680571501993022_312409178_nWerken met mensen, met studenten en cliënten, vraagt om een zorgvuldige aanpak.

Zeker als het om werkvormen gaat die ‘dicht bij de mens’ komen.

ISSP streeft naar een professionele en ethische gedragscode voor de leraren, therapeuten en begeleiders. Werken met mensen, studenten en cliënten vereist o.a. helderheid, kracht, ontvankelijkheid, zorg, emotionele intelligentie en een gezonde mate van nederigheid.

Hiertoe zijn ethische richtlijnen geformuleerd voor ISSP studenten, afgestudeerden, docenten en professionals. Deze worden niet aangeboden als een recept of verplichting, maar als een steun en bron in de praktijk.

Deze gedragscode is opgesteld door de Ethische Commissie van ISSP met als doel:

‘Bevorderen van een veilig & professioneel klimaat
waarin scholing en persoonlijke ontwikkeling
optimaal tot stand kunnen komen

Gedragscode-Klachtenreglement 2022