12039686_1147944198553857_8309202614664226310_nAfstuderen als spiritueel therapeut, coach of healer

Als je wilt kun je de opgedane kennis en werkvormen beroepsmatig gaan toepassen.

Je leert om vanuit een spirituele grondslag therapeutisch te werken met mensen, binnen een lichaamsgericht en integratief kader.

Je leert de natuurlijkheid van het zelf herstellend vermogen als leidraad te gebruiken en leert over de samenhang tussen lichaam, geest en ziel.

Je leert werken als een zelfstandig onafhankelijke therapeut, die op authentieke wijze vorm geeft aan zijn werk met de deskundigheid die je je tijdens de opleiding hebt eigen gemaakt. We verwachten dat cursisten in staat zijn om een eigen praktijk op te bouwen als zelfstandig ondernemer. Indien je dat wilt, dan oriënteer je zelf of je je wilt aansluiten bij een beroepsvereniging.

Als je wilt afstuderen als spiritueel therapeut/coach of healer, dan volg je naast de 14 hoofdmodules ook het professionele traject met aanvullende trainingen, leertherapie, intervisie en supervisie. De keuze voor dit traject kun je maken gedurende of na afloop van de opleiding. De belangrijkste elementen zijn:

 • Je neemt deel aan leertherapie (10-15 u), intervisie (70-90 u) en supervisie (2-4 dagen).
 • Je houdt een werkmap bij over je proces (persoonlijke en professionele ontwikkeling) en rond dat af met een kort verslag over je persoonlijke ontwikkeling en een verslag over je professionele ontwikkeling.
 • Je maakt een eindwerkstuk (8-10 pagina’s) over een thema wat relatie heeft met de opleiding en jouw manier van werken en/of visie daarop.
 • Je hebt het praktijkexamen (sessie met cliënt) met goed gevolg afgerond.
 • Je volgt gedurende (of na) de opleiding de aanvullende modules (zie hieronder)

Meer informatie bij je docent en via onderstaande link:

Professionele-Traject-Examenreglement-mei 2019

De aanvullende modules van het professionele traject zijn:

 1. Verlies en rouwverwerking
 2. Lichaamsgerichte benaderingen bij stress en trauma
 3. Communicatie: Omgaan met karakterverschillen, weerstand en overdracht
 4. Energieleer, ziekte en gezondheid
 5. Medische basiskennis en Psychopathologie (dit is een externe training en wordt niet door ISSP docenten aangeboden)
  Voor het afstuderen bij ISSP zijn – op dit moment – opleidingen die voldoen aan “C” van de PLATO-richtlijnen voldoende voor afstuderen (Psycho Sociale Basis Kennis). Zie PLATO Eindtermen en Achtergrondinformatie. Houdt ook de richtlijnen van beroepsverenigingen in de gaten voor actuele ontwikkelingen.

De inhoud van de eerste vier modules wordt gedurende de opleiding vastgesteld door de docenten van de opleiding. Zij stemmen daarbij af op de eisen die in het reguliere beroepsveld worden gesteld aan het vak therapeut / coach / zorgverlener. Zie Agenda voor actuele data.

Accreditatie
We zijn als instelling in 2022 voor vier jaar geaccrediteerd door het CRKBO.

In het verleden waren we geaccrediteerd door een beroepsvereniging. Toen bleek dat dit geen voordelen had voor onze studenten zijn we daar mee gestopt. Je kunt zelf nog steeds lid worden van een beroepsvereniging. Welke beroepsvereniging bij je past is afhankelijk van je werkervaring en de opleidingen die je hebt gevolgd. Ga zelf na welke eisen de beroepsvereniging van je keuze stelt, dit kan afwijken van de eisen die wij stellen voor het afstuderen.

Als je lid wordt van een beroepsvereniging zodat je clienten de sessies bij jou vergoed krijgen door ziektekostenverzekeraars, dan is het belangrijk dat je je realiseert dat er jaarlijks nieuwe contracten met beroepsverenigingen worden afgesloten. Dit betekent dat de vergoedingen per jaar sterk kunnen wisselen.

Geïnteresseerd?
Stuur een mailtje naar de docent waarbij je de opleiding volgt. We zetten je dan op de informatielijst.

Meer informatie over de start van een praktijk, lees je hier.

Opbouw opleiding en eerste module