Celebrating diversity within unity, ISSP is dedicated to the art and science of individual and collective healing and evolution through high quality and certified education.


ISSP Visie

1724249_680571741992998_557347191_nDe Internationale School van Spirituele Psychologie (ISSP) richt zich op individuele en collectieve ontwikkeling door kwalitatief, gecertificeerd onderwijs & begeleiding op het gebied van meditatie, healing en bewustzijnsontwikkeling.

Scholing en begeleiding van ISSP zijn gebaseerd op de uitgangspunten van saamhorigheid, individuele en collectieve ontwikkeling, met als doel de unieke kwaliteiten van elk individu te respecteren binnen het geheel van menselijke eenheid, gelijkwaardigheid en ‘interbeing’.

Bij de ontwikkeling van het individu gaan we uit van het vertrouwen dat iedereen een kern van essentie en natuurlijkheid in zich draagt die niet beschadigd kan worden. Het contact met de eigen essentie kan worden ontwikkeld en versterkt, waardoor meer autonomie, centering en authenticiteit ontstaan.

In het spanningsveld tussen essentie en persoonlijkheid liggen levenslessen.

Door het proces van innerlijke groei ontstaat een ruimer vermogen om te kunnen bewegen voorbij de grenzen van eigen patronen in denken, gevoelens en gedrag.