issp-denOpleiding Spirituele Psychologie
Meditatie, Mindfulness, Energieleer en Bewustzijn

Naast de cursussen en retraites die we aanbieden, kun je ook kiezen voor een langer ontwikkelingstraject:
de opleiding Spirituele Psychologie.

  • traject voor persoonlijke en professionele ontwikkeling
  • opleiding tot spiritueel therapeut, coach of healer

Deze opleiding richt zich op het verbeteren van het welzijn van de mens, op lichamelijk, emotioneel, gedragsmatig, intellectueel en spiritueel niveau.

Deze aspecten zijn met elkaar verweven en worden aangeboden als een geïntegreerd geheel. Er wordt ervaringsgericht gewerkt vanuit een integratief theoretisch kader dat oosterse en westerse denkwijzen omvat.

Persoonlijke en professionele ontwikkeling
Soms wens je een ‘time-out’ in je drukke bestaan. Tijd voor jezelf, aandacht voor balans, verdieping en inspiratie.

In de opleidingsblokken neem je regelmatig tijd voor jezelf. Je leert werken met verschillende vormen van meditatie en energie-oefeningen.

Er ontstaat ruimte voor zelfreflectie, innerlijke groei en bewust zijn. Je creëert een rustpunt in je leven en maakt gemakkelijker contact met je kwaliteiten, bezieling en levensrichting. De gevarieerde lesstof maakt een verdiepende ontwikkeling mogelijk in je leven en werk.

Opleiding
Tegelijkertijd is het een opleiding tot spiritueel therapeut, coach of healer. Je leert gericht te werken met energie, healing en meditatie en krijgt inzicht in processen van innerlijke groei en bewustzijnsontwikkeling.

Als je deze kennis en ervaring professioneel wilt gaan toepassen als spiritueel therapeut/coach of healer, volg je de aanvullende modules, evenals de benodigde leertherapie, intervisie en supervisie. De keuze voor dit aanvullende professionele traject kun je ook maken gedurende (of na afloop van) de opleiding.

Je leert werken als een zelfstandig onafhankelijke therapeut, die op authentieke wijze vorm geeft aan zijn werk met de deskundigheid die je je tijdens de opleiding hebt eigen gemaakt. We verwachten dat cursisten in staat zijn om een eigen praktijk op te bouwen als zelfstandig ondernemer. Indien je dat wilt,dan oriënteer je zelf of je je wilt aansluiten bij een beroepsvereniging.

Voor wie
Door de gefaseerde opbouw en de verdiepende, ervaringsgerichte oefeningen en theorie is de opleiding waardevol voor iedereen:

  • van mensen die net beginnen met hun persoonlijke en spirituele ontwikkeling
  • tot ervaren therapeuten, verpleegkundigen, coaches, docenten, managers of trainers

Lees meer:

ISSP brochure 2020

Opbouw van opleiding & eerste module

Professionele-Traject-Examenreglement-mei 2019

Gedragscode-Klachtenreglement 2022