Georgi Y. Johnson

Georgi Y. Johnson

Georgi is geboren in Sheffield, Engeland en heeft het grootste deel van haar jeugd in België doorgebracht. Daar heeft ze, al op jonge leeftijd, in de avonden trainingen gevolgd in Advaita Vedanta en meditatie. Op haar 17de is ze uit Belgie vertrokken om in Oxford Engelse taal en literatuur te studeren. Ze heeft zich gespecialiseerd in psychoanalytische analyse van literaire teksten.

Van 2001 tot en met 2003 heeft ze bij Jack Elias in Seatle een opleiding gevolgd in trans personele hypnotherapie. Georgi heeft daar een passie in het werken met de taal van het onderbewustzijn en om op deze wijze verborgen beperkingen in welzijn en manifestatie te helpen oplossen, ontwikkeld.

Georgi is de auteur van I AM HERE – Opening the Windows of Life & Beauty, een boek dat de taal van perceptie verfijnt door perceptie in drie lagen onder te verdelen (consciousness, awareness and perception through emptiness). Dit boek heeft tot een reeks nieuwe trainingen, met helende potentie voor lichaam, geest en ziel geleid.

Vanuit de integratie tussen nonduale therapie en de opleiding in Spirituele Psychologie geeft Georgi samen met haar partner Bart les. Ze zijn uitgenodigd om deze nieuwe benadering tijdens Science and Nonduality Conferenties (SAND), zowel in Europa als in America, te presenteren.

Georgi’s gedichten zijn in vier verschillende bloemlezingen van spirituele poëzie gepubliceerd. Haar volgende gedichtenbundel “Stillness of the Wind”, wordt in 2016 uitgebracht.

Ze geeft internationaal trainingen en persoonlijke sessies (ook online) in het Engels.

http://perception.inner-growth.org/home-2/