Nonduale therapie: VERWACHTING, TELEURSTELLING & NIEUWSGIERIGHEID

VERWACHTING, TELEURSTELLING & NIEUWSGIERIGHEID*

*Vertaling van Hoofdstuk 11, Deel 2, Nondual Therapy: The Psychology of Awakening, door Georgi Y. Johnson, met dank aan Francine Diephout

De partner van verwachting is teleurstelling.

Nieuwsgierigheid kent geen tegenstelling.

In nieuwsgierigheid vormen teleurstelling en verwachting een geheel.

“De eerste en eenvoudigste emotie, die we vinden in de mind, is nieuwsgierigheid.”

EDMUND BURKE

Nieuwsgierigheid is een natuurlijke en spontane beweging van bewustzijn. We zien het in alle vormen van leven. Eigenlijk worden alle vormen van ervaring hierin gevierd, maar ook biedt het de kans om de aard van het ervaren te doorgronden. Met nieuwsgierigheid dringen we binnen in het onbekende terrein dat evolutie en transformatie in gang zet, voorbij de beperkingen van de Separate Self, het aparte zelf.

Als we in nieuwsgierigheid zetelen, dan lossen verwachting en teleurstelling op in een ervaring die we kunnen doorgronden, bestuderen en vrij maken, zonder een vaststaande uitkomst. Teleurstelling kan pijnlijk zijn, maar het is een melodie uit de diepte van onze behoefte: de onvervulde behoefte die samengaat met teleurstelling kan ons naar diepere lagen in onszelf brengen, naar plekken waar we onszelf een hulpbron hebben geweigerd. Door onze verwachting kunnen we afwijken van het huidige moment en daarmee stress en illusie ontwikkelen. Maar wat is het vuur dat daarachter ligt? Wat staan we in onszelf niet toe zodat we naar de toekomst uitreiken, zelfs proberen de toekomst te controleren? Zowel verwachting als teleurstelling zijn emoties die op een natuurlijke manier naar voren komen. Maar waar beginnen ze ons voor te schrijven welke kant we opgaan, onze waarneming te vervormen en ons gevoel van welzijn te versomberen? Hoe bepalen ze op de achtergrond onze staat van zijn?

Nieuwgierigheid stelt deze vragen, maar bepaalt niet de antwoorden. De zetel van nieuwsgierigheid leeft in het hier en nu, voorbij conclusies en samentrekkingen. Het krijgt informatie zonder filters door de Felt Sense. Met nieuwsgierigheid kunnen vastgelopen ervaringen weer tot leven komen en een kanaal van transformatie openen als een zetel van perceptie.

VERWACHTING

Onze verwachting verstoort onze perceptie met ingebeelde vormen, die we baseren op herinnering. Omdat we onze ervaring willen controleren, projecteert onze verwachting de uitkomsten. Daarmee verstoort onze verwachting onze directe perceptie. In verwachting leven betekent in een staat van waakzaamheid of stress leven. Stress hormonen activeren dat deel van het brein dat heeft te maken met overleven. Overleving beweegt door dualiteit; in de basis de dualiteit van goed en slecht. Omdat samentrekkingen in het heden bestaan, bevestigt onze verwachting op een subtiele manier dezelfde samentrekkingen.

Als we het ergste verwachten, dan hebben we de neiging om de ervaring van het ergste te creëren, zelfs voordat er ook maar iets is gebeurd. Als we het beste verwachten, creëren we de ervaring van het beste, waaronder de mogelijkheid dat we vertrouwen op de ontkenning dat we de projectie in stand houden. Op deze manier kijken de ogen van verwachting naar buiten. En daardoor verliezen we onze kracht. Het lijkt wel of de samentrekkingen in onze persoonlijkheid op zo’n manier met onze verbeelding communiceert dat een verrassing of schok uitgesloten is. Deze neiging om in verwachting te leven is meestal gebaseerd op pijn en onze weigering om dat lijden te ervaren of te verwerken, wat allang in ons leeft. Als we lijden ontkennen, dan beperken we onze vitaliteit, die in de bronnen van het huidige moment aanwezig zijn.

TELEURSTELLING

Wat we ook verwachten, we zullen altijd teleurgesteld worden. Als we onze ergste nachtmerrie verwachten en die komt niet, dan kunnen we een heimelijke teleurstelling ervaren omdat we wat langer zullen moeten wachten om de innerlijke vorm los te laten door onze fysieke manifestatie.

Vaak zijn onze positieve verwachtingen gebaseerd op het omzeilen van het lijden van het hart om tot vervulling, vrede, liefde en vrijheid te komen. Omdat we verwachten dat deze Nonduale Kwaliteiten in de toekomst van buitenaf zullen komen, is ons bewustzijn erop voorhand blind voor dat het zich uitbreidt naar die verwachtingen in het hier en nu.

Een gevoel van teleurstelling kan een leven lang de sfeer op de achtergrond zijn. Elke keer dat een extern object teleurstelling brengt, wordt dit telkens weer bevestigd. Dat kan extra pijnlijk zijn als dat object eerder een gevoel van verbinding met onze Ware Aard heeft wakker gemaakt. Lijden rond herhaaldelijke teleurstelling kan voor een algehele staat van teleurstelling op de achtergrond zorgen die zichzelf telkens waarmaakt. Bijvoorbeeld, als ouders hun kinderen vervulling hebben beloofd door ze af te leiden van het probleem van het huidige moment en later die belofte hebben verbroken, dan beginnen de kinderen het patroon van gebroken beloftes te verwachten. Het geeft ons een thuis-gevoel. Teleurstelling begint veiliger te voelen dan een onverwachte vervulling.

Wanneer teleurstelling een verwachting wordt, dan gaan de delen van de geest, die alert in anticipatie waren, te bevriezen in depressie, terwijl het bewustzijn uit de vorm wordt teruggetrokken. Op deze manier wordt de stress van de verwachting verstevigd in het bevriezen van vitaliteit onder het vonnis dat het leven teleurstellend is. Als we de schuld aan een autoriteit buiten ons geven, dan ontkrachten we de geest en voegen we daar het gevoel van onmacht in de vorm. Zo’n cliënt heeft veel bemoediging nodig. Ze zullen zich ertegen verzetten om tijd en ruimte te maken. Op een bepaalde manier hebben ze zichzelf teleurgesteld uit hun leven.

NIEUWSGIERIGHEID: NONDUALE KWALITEIT

Als we vanuit nieuwsgierigheid op onderzoek uitgaan, dan loont dat in de vorm van indrukken door de geest. Nieuwsgierigheid is een kwaliteit die aan onze oordelen voorbij gaat, dialoog stimuleert, evenals stroming en evolutie, wat hoort bij het zijn in het hier en nu.

Nieuwgierigheid bevrijdt ons bewustzijn en levert ons authenticiteit in het gevoel van verbinding. Behalve dat nieuwsgierigheid actief is bij het doorgronden van de vorm, is het even ontvankelijk in het onvoorwaardelijk toestaan van indrukken. Het heeft de kracht om illusies te verdrijven en om samentrekkingen tot leven te brengen, waarbij de stroom van leren en inzicht wordt bevrijd. Op deze manier ontwaakt nieuwgierigheid en het kan zorgen voor opwinding over groeiende vitaliteit, die samengaat met de ontvankelijke kant van het gevoel van waarheid.

Nieuwgierigheid is vooral nodig in de aard van verwachting en teleurstelling en de bestaande samentrekkingen in het hier en nu. Nieuwsgierigheid geeft ons onze directe verbinding met de lagen van wie we zijn.

OVERPEINZINGEN

  • Wanneer je een gevoel van teleurstelling of verwachting ervaart, wees dan nieuwsgierig naar het gevoel. Hoe beïnvloedt nieuwsgierigheid de spanning in je lichaam? Ervaart je lichaam ook nieuwsgierigheid?
  • Beoefen stille nieuwsgierigheid tijdens je dagelijkse activiteiten. Gebruik je gevoel van nieuwsgierigheid naar jouw waarneming en ontdek nieuwsgierigheid in andere vormen van leven. Wanneer je rust of je ogen kunt sluiten, wees dan nieuwsgierig naar al je gedachten, gevoelens of sensaties. Dat kan eenvoudig, door bijvoorbeeld nieuwsgierig te zijn naar een gebied van stress in je lichaam.

Vorm verschilt niet van nieuwsgierigheid
en nieuwsgierigheid verschilt niet van vorm.
Vorm is nieuwsgierigheid en nieuwsgierigheid is vorm.

Recent Posts

Leave a Comment