ANGST

Inge Stevenson

Een thema waar we het niet graag over hebben, maar wat dagelijks voorbij komt is Angst.

Angst is iets wat we graag overslaan als gevoel en ervaring. De economische recessie, het toenemende geweld dichtbij huis en de hoogoplopende discussies over de opvang van vluchtelingen raakt bij ons allen aan het basisgevoel van veiligheid. Daardoor wordt een angst wakker gemaakt die we proberen te ontkennen of onderdrukken. Dit werpt een schaduw op de  het plezier wat we zo graag willen voelen.

AANDACHTIG LEVEN

Het zou  ons helpen als we leren omgaan met deze angst.

Het aardige is dat angst minder intens voelt als we dat meer toelaten in onszelf, zeg maar toegeven dat er angst en/of onzekerheid in ons is. En waar we dat in ons lichaam of in ons denken voelen/ ervaren. Hierdoor worden we ons meer bewust van de angst en onzekerheid. Dat is onaangenaam in eerste instantie, maar hierdoor krijgen we ook meer  ‘grip’ op onze situatie.  We krijgen het vermogen terug om oplossingsgericht naar de omstandigheden te kijken. Soms betekent het dat we moeten toegeven dat we geen invloed op de ‘grote’ onzekerheden hebben, maar dat we dat wel op onze dagelijkse realiteit hebben. Je kunt dat beschrijven als aandachtig leven. Het leven in het moment ervaren, waardoor je een grotere ervaringswereld terug krijgt. Het werken ging goed, het contact met een vriendin of buurman was prettig, je huis is sfeervol en veilig enz.

VOORBIJ HET ISOLEMENT

Het is helpend bij dergelijke angstgevoelens om gesprekken aan te gaan over wat je angst aanjaagt, wat je nodig hebt of wat je wens/ verlangen is. Hierdoor verbind je je meer met je omgeving. Angst geeft namelijk de neiging tot verkramping en terugtrekking. Daarmee neemt de angst toe, evenals het gevoel van isolement en het er alleen voor staan. Dat geeft een gevoel van machteloosheid. Deze patronen houden ons in de angst gevangen en werken polariserend. We maken een splitsing: ‘ik’ en ‘de ander’. De ander als angstaanjagende vreemde. Op die manier wijzen we naar oorzaken buiten ons, en proberen dat te bezweren. Omdat dat echter niet de oorspronkelijke angst in onszelf aanraakt, helpt het buiten onszelf bezweren niet en wordt onze angst (en ons verzet daartegen) zelfs groter.

Om hieraan te ontsnappen onderdrukken we vaak dit gevoel en gaan we extra veel doen, want bezig zijn leidt af en geeft een gevoel van controle.

Bij al deze bezigheden vermijden we het gesprek hierover, omdat dit de ongemakkelijke gevoelens naar voren brengt. Maar op het moment dat je een open gesprek hierover kunt hebben, merk je vaak dat er opluchting ontstaat en een gevoel van gezamenlijkheid. We zijn samen soms bang. Hiermee is het isolement en de innerlijke druk doorbroken.

DIEP LUISTEREN

Naast het uiten van onze angst en het aangaan van de dialoog hierover,  kunnen we een vorm van luisteren beoefenen die helend is. Zelfs als er niet direct oplossingen bestaan voor het thema dat angst oproept. Luisteren , rustig aanwezig zijn en compassievol luisteren naar elkaar. Probeer de ander volledig te horen in wat deze deelt, zonder na te denken over oplossingen en oordelen. Probeer de ander te erkennen voor zijn/haar lijden. Hierdoor opent zich het hart en ontstaat een helende sfeer waarin de ander zich volkomen gehoord en gezien voelt. Dat geeft ruimte om tot meer vrijheid in denken en ervaren te komen.

VERBINDING

Angst is een onvermijdelijk verschijnsel wat samenhangt met de overlevingsdrift van ons fysieke lichaam. Dat betekent dat er geen mens is zonder angst. Werkelijke angst gaat altijd over overleven in het moment. Word ik opgegeten of niet. Maar de angst waar we het meest last van hebben heeft meestal te maken met een onverwerkte ervaring uit onze geschiedenis of angst voor iets wat nog moet gaan plaatsvinden.

Het leren kennen van hoe angst bij jou werkt en hoe dit misschien in een ‘overdrive’ zit helpt om het teveel los te laten en je meer met jezelf en de steeds veranderende omgeving te kunnen verbinden. Het jezelf kunnen ontspannen en overgeven aan het moment zelf. Daardoor kom je steeds meer in je eigen gevoel van veiligheid uit en kom je waar dan ook thuis in jezelf.

 

 

Recent Posts

Leave a Comment