Starten van een eigen bedrijf

ISSP leidt op tot zelfstandig onafhankelijk therapeut.  Je leert werken als  therapeut, die op authentieke wijze vorm geeft aan zijn werk met de deskundigheid die je je tijdens de opleiding hebt eigen gemaakt. We verwachten dat cursisten in staat zijn om een eigen praktijk op te bouwen als zelfstandig ondernemer. We beschrijven een aantal aspecten die van pas kunnen komen als je als therapeut wilt gaan werken.

Beroepsvereniging

Orienteer of je je bij een beroepsvereniging wilt aansluiten en ga na waarom je dat wilt. Redenen om je aan te sluiten kunnen zijn: vergoeding van sessies voor je clienten, gebruik maken van collectieve  verzekering en klachtencommissie of ontmoeten van collega’s. Elke beroepsvereniging heeft zijn eigen toelatingseisen en bepaalt zelf of je wel of geen lid kunt worden.
Op internet vind je een lijst met beroepsorgansaties, daar kun je één of meerdere uitkiezen die bij je passen en met elkaar vergelijken.

Ga na welke eisen worden aan je gesteld, wat het lidmaatschap kost en wat zij te bieden hebben. Bedenk ook dat de vergoedingen en eisen van ziektekostenverzekeraars jaarlijks kunnen veranderen. Een eis die op dit moment gesteld wordt, is dat je een HBO  module Medische basiskennis en/of Psychopathologie gevolgd moet hebben. De opleidingen moeten  voldoen aan “C” van de PLATO-richtlijnen voldoende voor afstuderen (bv. Con Amore).

ISSP heeft geen contact met een beroepsorganisatie. In het verleden zijn we door de VIV geaccrediteerd, maar het bleek dat dit geen enkel voordeel voor onze cursisten opleverde. De VIV wil (en wilde) zelf de toelating bepalen en ook  daar hadden we geen enkele invloed op. Het is nog steeds mogelijk om je aan te melden als lid.

Maak je kenbaar, de pr

Een website is belangrijjke informatiebron. Maak zelf foto’s die je kunt gebruiken voor je website. Er zijn ook websites waar je gratis foto’s kunt downloaden. Google daar eens op en bedenk je wel dat meer mensen die gratis foto’s gebruiken.   Jasper van Thuijl is aan te  raden als bouwer van  websites maakt. Voor 200 a 300 euro ben je een website als je weet wat je wilt. [email protected]

Eigen netwerk. Als je begintmet het opbouwen van je praktijk kun je je het beste kenbaar maken binnen het netwerk dat je al hebt. Dat is je huidige werk of klanten/patientenkring, kennissen van familie en vrienden, bekenden van clubs en verenigingen waar je lid van bent.

Voor de zakelijke dingen

Bij de kvk kun je een adviesgesprek aanvragen, dat kan zinvol zijn om je te laten informeren waar je aan moet denken. Als je een naam bedenkt voor je onderneming dan kun je je eenvoudig (en niet duur) inschrijven bij de kamer van koophandel als ondernemer.

Door de kvk wordt je bij de belastingdienst aangemeld als ondernemer. Je krijgt dan een contactpersoon bij de belastingdienst en ook die kun je bellen voor advies en veel adviseurs denken echt met je mee. Bij een inkomen uit je bedrijf wat lager is dan ongeveer 15.000 – 20.000 euro per jaar, kun je vrijstelling van BTW aanvragen.

Henk Kral is een boekhouder die helpt kleine ondernemers en veel alternatieve therapeuten, je kunt vragen om een  adviesgesprek en op zijn website vind je veel info. https://www.henkkral.nl/paper.php

Bennert Jongsma (Sai & Schut) [email protected] is  een hele goede fiscale adviseur.

Accreditatie CRKBO

ISSP is als instelling door het CRKBO geaccrediteerd en niet  door het CPION geaccrediteerd, dit laatste is ook nooit het geval geweest.  Het verwarrende is dat het CPION wel de audit uitvoert van het CRKBO, door wie we wel geaccrediteerd zijn. Het CRKBO wordt echter weer niet erkend door beroepsorganisaties.